Gimnazjum 21

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

ZEBRANIA
godzina 1800
KONSULTACJE
godzina 1800
11 września 2017 23 października 2017
27 listopada 2017 11 grudnia 2017
25 stycznia 2018
wywiadówka
---
9 kwietnia 2018 14 maja 2018
11 czerwca 2018
wywiadówka
------

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM NA TEMAT KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
14 maja 2018 o godzinie 17.30 (przed konsultacjami) zapraszamy Rodziców uczniów klas gimnazjalnych na spotkanie z doradcą zawodowym panem Wojciechem Szymeckim z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, który omówi zagadnienia związane z kształceniem w szkołach ponadgimnazjalnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ UDZIAŁU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SZKOLNYCH.
PROSIMY PAŃSTWA O UWAGI I OPINIE NIEZWYKLE CENNE DLA ROZWOJU SZKOŁY.

gimnazjum21@interia.eu


<<< strona główna