BIP Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli KorczyńskiejSTRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn


Obsługę finansowo - księgową Szkoły Podstawowej nr 35 prowadzi CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH.

Wytworzenie informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 11.03.2018: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP SP