Szkoła Podstawowa nr 35

Obiady:Wpłaty na obiad na miesiąc wrzesień.
1. Wysokość wpłaty ustala się mnożąc ilosć dni wydawania posiłku x 3zł
2. Wpłatę należy dokonać na konto prowadzącego stołówkę MP nr 15

z określeniem w tytule:
obiady IX 2018;
imię i nazwisko dziecka;
potwierdzenie wpłaty (przelewu) obowiązkowo dostarczyć do wychowawcy lu pedagoga szkolnego (pokój 40, II piętro) lub przesłać mailowo na adres: obiadysp35@interia.eu
Uczniowie, którzy dostarczą lub prześlą potwierdzenie do 3 września (dzień rozpoczęcia roku szkolnego) będą korzystać z obiadów już od 4 września
19 dni x 3zł = 57 zł;
Uczniowie, którzy dostarczą lub prześlą potwierdzenie do 5 września będą mogli korzystać z obiadów od 10 września
15 dni x 3zł = 45 zł;
* w przypadku wykupu obiadów na pojedyncze dni obowiązkowo należy w tytule podać daty tych dni;
Wpłat na nastepne miesiące roku szkolnego należy dokonywać zawsze do dnia 25 miesiąca POPRZEDZAJĄCEGO.


<<< strona główna