MŁODZI MATEMATYCY


Program Młodzi Matematycy

Dyrekcja Gimnazjum nr 21 w Katowicach oraz Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe DELTA informują, że w roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny uruchomiają program na rzecz dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie „Młodzi Matematycy”. Programem są objęci uczniowie klas VI szkół podstawowych Katowic. Podstawą do zakwalifikowania ucznia do programu były wyniki uzyskane w konkursie Kangur Matematyczny w roku 2014/2015.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
<<< strona główna