BIP Szkoły Podstawowej nr 35 im. Adeli KorczyńskiejKOMPETENCJE ORGANÓW I OSÓB SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE

Kompetencje organów i osób sprawujących funkcje zawarte są w Statucie Szkoły.

Statut szkoły - pobierz plik

Wytworzenie informacji: 16.10.2014: A. Noworzyn
Udostępnienie informacji: 17.10.2014: A. Noworzyn
Aktualizacja informacji: 21.09.2017: A. Noworzyn

<<< strona główna BIP Gimnazjum