Szkoła Podstawowa nr 35

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO:


Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
2. Sprzątanie Świata wrzesień 2017
3. RAJD GÓRSKI 29 września 2017 r.
4. Akdemia z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10 listopada 2017 r.
5. Jasełka 22 grudnia 2017 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.
7. Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018 r.
8. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
9. Egzamin gimnazjalny- cz. humanistyczna 18 kwietnia 2017 r.
10. Egzamin gimnazjalny- cz. matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018 r.
11. Egzamin gimnazjalny- cz. z języka nowożytnego 20 kwietnia 2018r.
12. Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2018 r.
13. Święto Szkoły,Festiwal Językowy 8 maja 2018 r.
14. Szkolny Dzień Sportu 1 czerwca 2018 r.
15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.
16. Wakacje 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
w roku szkolnym 2017/2018:


Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 z 2010 r. poz. 1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Młodzieżowej Gimnazjum Nr 21 ustalono w roku szkolnym 2017/2018 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:


29 września 2017 r. (Rajd Szkolny)
18 kwietnia 2018 r. (tylko dla uczniów klas I, IV, VII, II)
19 kwietnia 2018 r. (tylko dla uczniów klas I, IV, VII, II)
20 kwietnia 2018 r. (tylko dla uczniów klas I, IV, VII, II)
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
8 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

W tych dniach szkoła organizować będzie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów.


<<< strona główna