DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNEDYREKTOR SZKOŁY: mgr EWA SOBULA

Język polski:
mgr Magdalena Stolarska, mgr Aleksandra Ziaja
Historia i WOS:
mgr Marta Gibas
Religia:
ks. Arkadiusz Sitko
Język angielski:
mgr Danuta Franik,
mgr Katarzyna Grymin
mgr Elżbieta Kapłon
Język niemiecki: mgr Barbara Siodłak Język hiszpański:
mgr Natalia Dawidowska
Matematyka:
mgr Urszula Niewiadomska,
mgr Aurelia Tomaszewska
mgr Barbara Siodłak
Fizyka:
mgr Jacek Ćmok
Chemia:
mgr Ewa Sobula
Geografia:
mgr Maria Ćmok
Biologia:
mgr Maria Ćmok
Informatyka:
mgr Anna Noworzyn
Zajęcia techniczne:
mgr Jacek Ćmok
Sztuka:
mgr Katarzyna Grymin
Plastyka:
mgr Katarzyna Grymin
Muzyka:
mgr Przemysław Urbański
Wychowanie fizyczne:
mgr Jolanta Jasińska
mgr Bogumiła Nowak
mgr Dorota Wyleciał
Zajęcia artystyczne:
mgr Anna Noworzyn
Bibliotekarz:
mgr Magdalena Stolarska
Pedagog:
mgr Wiesława Synowiec
Psycholog:
mgr Marta Gaj
Świetlica:
mgr Małgorzata Hoffmann
mgr Bogumiła Nowak
mgr Kornelia Magiera
mgr Anna Noworzyn
mgr Elżbieta Kapłon
Przyroda:
mgr Wiesława Pajestka
Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Kornelia Magiera
mgr Barbara Kleinert