Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.
Twórcami tej strony jesteśmy my-uczniowie.
Jeśli chcesz się dowiedzieć co u nas słychać, to zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny!


KOMUNIKAT
W związku z reformą edukacji na podstawie uchwały NR XXXVIII/761/17 z dnia 30.03.2017 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej zostaje przekształcone
na
SZKOŁĘ PODSTWOWĄ NR 35
Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY ZIELONOGÓRSKIEJ 23

W piątek 13 października, odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.
Po akcie ślubowania dzieci zostały oficjalnie przyjęte do społeczności Szkoły Podstawowej nr 35. Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali piosenki i wiersze.
Po części oficjalnej dzieci udały się na wycieczkę do "Świata Dory", gdzie wspaniale się bawiły. Zobacz więcej >>


Grupa uczniów z klasy 2c, 5 października miała okazję uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach. Sesja odbyła się w Sali Benedyktynce Biblioteki Śląskiej. Temat jej rozważań brzmiał: „TEATR LWOWSKI W TEATRZE ŚLĄSKIM”.
Konferencja zorganizowana została z kolejnej okazji rocznicy powstania Teatru Śląskiego w Katowicach. Na temat silnych i niepodważalnych związków Teatru Ludowego we Lwowie z teatrem katowickim referaty wygłaszali między innymi: Bogdan Kasprowicz, dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. dr hab. Andrzej Lienert i dr Barbara Maresz.
Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób Polski Teatr Ludowy we Lwowie, z całym swoim dobytkiem, znalazł się w Katowicach i gdzie obecnie znajdują się przywiezione w 1945 r. ze Lwowa rekwizyty, teksty sztuk, kostiumy itp.
Całości wydarzenia dopełniła wystawa „Biblioteka Teatru Lwowskiego – unikatowa kolekcja Biblioteki Śląskiej”, na której zgromadzono prawdziwe białe kruki związane z teatrologią.
Jedziemy do Salamanki!

Z niecierpliwością oczekujemy naszego międzyszkolnego wyjazdu na kurs językowy do Salamanki w Hiszpanii! Pozostało już naprawdę niewiele czasu, którzy nasi uczniowie wykorzystują na intensywną naukę języka, by móc spokojnie porozmawiać z rodzinami, w których będą mieszkać.
Program wycieczki jest niezwykle bogaty, oprócz zajęć w szkole językowej, zwiedzimy Madryt, Salamankę, Avila, Segovię, pójdziemy na wieczór tapas, salsy, czy weźmiemy udział w grze miejskiej. A przede wszystkim będziemy chłonąć wszechobecny język hiszpański oraz kulturę tego kraju!
W szczególny sposób chcemy podziękować dwóm firmom, które zgodziły się wspomóc finansowo organizację naszego kursu. Jest to szkoła języka hiszpańskiego Centro Eñe, mająca swoją siedzibę w Katowicach przy ulicy Staromiejskiej oraz firma transportowa Agmar z Pawłowic! Naszym sponsorom serdecznie dziękujemy i obiecujemy przeżyć nasz czas w Hiszpanii tak, by pozostał on w naszych sercach i wspomnieniach do końca życia!
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych naszych dobroczyńców (co można uczynić klikając na loga poniżej)!
WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 2 - 3 listopada planowana jest międzyoddziałowa wycieczka do Warszawy dla uczniów klasy siódmej, drugich oraz trzecich gimnazjum. Zapisy przyjmuje pani Marta Gibas.
Dnia 29 września odbył się RAJD SZKOLNY.

PILOTAŻOWE WDROŻENIA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ W OPARCIU O INNOWACJE PEDAGAGOGICZNE W GIMNAZJUM NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADELI KORCZYŃSKIEJ W KATOWICACH.