Witamy na stronie internetowej naszej szkoły.
Twórcami tej strony jesteśmy my-uczniowie.
Jeśli chcesz się dowiedzieć co u nas słychać, to zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny!


KOMUNIKAT
W związku z reformą edukacji na podstawie uchwały NR XXXVIII/761/17 z dnia 30.03.2017 w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

Z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej zostaje przekształcone
na
SZKOŁĘ PODSTWOWĄ NR 35
Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY ZIELONOGÓRSKIEJ 23

PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO
KLASY IV I KLASY VII
NA ROK SZKOLNY 2017/2018.
Obowiązuje dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia klasy III lub VI
do dnia 28 czerwca 2017 roku - do godziny 1530.

23 CZERWCA 2017 ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/17.

PILOTAŻOWE WDROŻENIA PROGRAMOWANIA W EDUKACJI FORMALNEJ W OPARCIU O INNOWACJE PEDAGAGOGICZNE W GIMNAZJUM NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADELI KORCZYŃSKIEJ W KATOWICACH.
Bierzemy udział w akcji „Bezpieczne Wakacje 2017”. Czytaj więcej>>.>
Brązowo, ale czy zdrowo? Zobacz więcej>>>

W poniedziałek, 19 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole DZIEŃ SPORTU. Zobacz więcej zdjęć>>>>

W dniu 14 czerwca odbył się komers uczniów klas trzecich. Zobacz więcej >>
13 czerwca uczestniczyliśmy w Trzecim Święcie Profilaktyki 2017 organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Katowicach, Wydział Edukacji i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach, Pałac Młodzieży i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Katowicach.
W trakcie uroczystości uczeń naszej szkoły Dawid Roik zaprezentował swoją pracę konkursową, prezentację multimedialną "Wakacyjny tydzień z życia gimnazjalisty", za którą otrzymał tytuł Laureata.

Nasze gimnazjum otrzymało Certyfikat Szkoły Aktywnie Promującej Czytelnictwo przyznawany przez Stowarzyszenie Wielka Liga. W tym roku szkolnym jesteśmy jedynym gimnazjum katowickim, któremu przyznano to wyróżnienie.


Uwaga uczniowie klas III - NABÓR DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ